Kontakt

Všeobecné kontaktné informácie:

Tureň 385, 903 01 Tureň
Slovenská republika
02/4591 8080

dali-mn@dali-mn.sk

Obchodný register Bratislava 1, oddiel: s.r.o.,
vložka číslo: 14244/B, IČO: 35713208

ČSOB: SK0975000000004019086826

IČO: 35 713 208
DIČ: 20 20 21 79 14
IČ DPH: SK2020217914 

Kontaktné osoby:

Vladimír MIFKOVIČ
Key account manager

Mobil: +421 902 220 044 vladimir.mifkovic@dali-mn.sk

Tomáš VALACSAY
Obchodný manažér servisu

Mobil: +421 902 358 344 valacsay@dali-mn.sk

Rastislav ZÚBEK
Key account manager

Mobil: +421 911 442 220 rastislav.zubek@dali-mn.sk