VVN - Olejové

VVN - Olejové

Vysokonapäťové meracie transformátory zohrávajú významnú úlohu v prenosovej alebo distribučnej sieti, kde sa používajú na izoláciu meracích a ochranných zariadení od vysokého napätia, ako aj na transformáciu meraných prúdov a napätí na veľkosť prispôsobenú meracím a ochranným zariadeniam v rámci definovaná trieda presnosti.

Pre napäťové úrovne od Um = 72,5 kV do Um = 800 kV
Prispôsobiteľný dizajn – spĺňame špecifické požiadavky zákazníka
Meracie transformátory Končar sa vyrábaju už od roku 1947
Životnosť transformátora 50 rokov

Prakticky bezúdržbový

Video prezentácia