Energia pre
budúcnosť

Spoločnosť D.A.L.I.-M.N., s.r.o. bola založená v marci 1997 a od r. 1999 sídli vo vlastnom areáli v obci Tureň, okres Senec.                                                                                   

D.A.L.I.-MN., s.r.o. zastupuje slovinský výrobný závod TAB, d.d. MEŽICA. V oblasti energetiky ako aj dodávania batérií Vám ponúkame široké spektrum zariadení a služieb od predaja, projektovania, dodávky, montáže a prevádzkovania zariadení, vrátane údržby, revízii, prepravy. Pri opotrebovaných batériách Vám zabezpečíme aj ich zber a ekologickú likvidáciu.

PRODUKTY

SLUŽBY

Kvalifikovaní profesionáli tímu D.A.L.I.-M.N. sú pre Vás k dispozícii v prípade potreby doplnkových služieb súvisiacich s portfóliom produktov.

Radi pre Vás zabezpečíme:

• Revízie trakčných a staničných akumulátorov
• Montáže staničných batérií
• Demontáž a likvidáciu starých akumulátorov
• Technické prehliadky
• Pravidelnú údržbu zariadení
• Kapacitné skúšky
• Záručný a pozáručný servis
• Opravy
• Školenia a poradenstvo

DOKUMENTY

Našu kvalitnú prácu a vysokú úroveň vlastností produktov odzrkadľujú získané certifikáty v oblastiach firemného manažérstva, montáže elektrických zariadení a komplexného servisu pri predaji a montáži batériových systémov, nabíjačov či zdrojov neprerušovaného napätia.

REFERENCIE

Široké portfólio našich klientov je dôkazom kvality našich služieb. Ku svojim klientom pristupujeme individuálne a s maximálnou profesionalitou. Tešíme sa spolupráci s viac ako 50 významnými odberateľmi našich produktov a služieb. Veľmi si ceníme ich dôveru.

ĎAKUJEME, Tím D.A.L.I.-M.N.