Olejové

Olejové

Spoločnosť LEMI TRAFO vyrába trojfázové olejové distribučné transformátory s výkonom od 25 kVA do 5 000 kVA. Naše distribučné transformátory sú prispôsobené na vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu. 50 VG – 20 ÷ 80 kPa do 1 kV/1600 A.
Ponúkame veľkovýrobu distribučných transformátorov dvoch typov v závislosti od prevedenia – hermeticky uzavreté, alebo s konzervátorom. Všetky ponúkané transformátory sú v prevedení ECO Design 2. Na požiadavku klienta môžeme ponúknuť transformátory aj s redukovanými stratami.