FTV elektráreň

Vďaka aktuálnemu rastu cien za elektrickú energiu sa momentálne dostáva viac ako kedykoľvek pred tým do povedomia možnosť úspory spotrebovanej elektrickej energie a to výrobou elektriny z vlastných zdrojov. Ako jedna z variant sa preto ponúka možnosť vybudovania vlastnej fotovoltaickej elektrárne.

To čo sa zdalo pred niekoľkými rokmi ako „nenávratná investícia“ sa už dnes ukazuje ako výhoda investícia. Každý, kto si už dnes produkuje svoju elektrickú energiu z fotovoltaiky má mnohonásobne rýchlejšiu návratnosť investície nakoľko za posledné obdobie stúpla cena za 1 MWh 2 až 3-krát viac oproti cenám v roku 2021.

Odhadovaná návratnosť investície v roku 2021 – 9 rokov, návratnosť vplyvom rastu cien za energie v roku 2022 – 5 rokov

Výhody realizácie FTVE:

  • Vyrobená elektrická energia iba za prevádzkové náklady
  • Úspora na spotrebovanej EE – nižšie platby obchodníkovi
  • Úplná/Čiastočná nezávislosť dodávok od distribútorov
  • Uloženie prebytočnej energie do batériových úložísk s možnosťou čerpania neskôr alebo podľa potreby
  • Autonómne fungovanie systému bez nutnosti obsluhy
  • Vývojom technológie možnosť dosiahnutia vyššieho výkonu na menších plochách