UPS systémy

UPS systémy

Neprerušiteľný zdroj napájania alebo zdroj neprerušiteľného napájania (UPS) je elektrický prístroj, ktorý poskytuje núdzové napájanie záťaže, keď zlyhá vstupný zdroj alebo sieťové napájanie.

UPS sa líši od pomocného alebo núdzového napájacieho systému alebo pohotovostného generátora v tom, že poskytuje takmer okamžitú ochranu pred prerušením vstupného napájania dodávaním energie uloženej v batériách, superkondenzátoroch alebo zotrvačníkoch. Doba chodu na batériu väčšiny neprerušiteľných zdrojov energie je relatívne krátka (iba niekoľko minút), ale dostatočná na spustenie pohotovostného zdroja napájania alebo správne vypnutie chráneného zariadenia. Je to typ systému nepretržitého napájania.

UPS sa zvyčajne používa na ochranu hardvéru, ako sú počítače, dátové centrá, telekomunikačné zariadenia alebo iné elektrické zariadenia, kde by neočakávané prerušenie napájania mohlo spôsobiť vážne škody.

Jednotky UPS sa líšia veľkosťou od jednotiek navrhnutých na ochranu jedného počítača bez videomonitoru (približne 200 voltampérov) až po veľké jednotky napájajúce celé dátové centrá alebo budovy.