Servis stacionárnych batérií

Stacionárne batérie

Sortiment batérií vo veľmi silnom zastúpení dopĺňajú stacionárne batérie TAB určené pre telekomunikačné zariadenia, počítače, núdzové osvetlenie, alarm, kontrolné a monitorovacie systémy v elektrárňach a rozvodniach, v železničných staniciach, na letiskách a iných strategických podnikoch.

V rámci realizácie stacionárnych batérií riešime kompletnú dodávku tovarov a služieb.

 • Začíname vždy od podlahy, t.j. v prípade starších stavieb, kde je podlaha akumulátorovne pôvodná, navrhujeme ošetrenie povrchu ochranným náterom, ktorý zabraňuje vsiaknutiu kyseliny do podlahy
 • Demontáž starých batérií a stojanov
 • Ekologická likvidácia
 • Súčasťou montáže je výroba dodávka stojanu batérie
 • Samotné články, resp. bloky stacionárnej batérie
 • V prípade požiadaviek zákazníka realizujeme výmenu kábeláže, istenia, nabíjačov….
 • Montáž nových batérií a uvedenie do prevádzky

V neposlednom rade ponúkame riešenia pre udržanie správnych prevádzkových podmienok ako je odvetrávanie akumulátorových miestností, dodávka detekčných systémov upozorňujúcich na prítomnosť zvýšených nebezpečných hodnôt v ovzduší.

Služby:

 • Autorizovaný servis a opravy stacionárnych batérií a nabíjacích zariadení
 • Vykonávanie mimoriadnych opráv v prípade vyskytnutia nepredvídateľnej udalosti
 • Technická podpora a zaškolenie obsluhy
 • Pravidelné revízie
 • Kapacitné skúšky
 • Monitoring batérií
 • Kontrola nastavených nabíjacích a prevádzkových hodnôt
 • Vystavenie skúšobných protokolov

Servis trakčných batérií

Pri pravidelných servisných prehliadkach Vám pomáhame odbúravať prebytočné náklady a vy máte stále aktuálny prehľad o stave vašich trakčných batérií. Popri pravidelnej revízií batérií vykonávame aj prehliadku trakčných nabíjačov a v prípade porúch realizujeme servis.

Na žiadosť zákazníka, alebo po nahlásení závady, vykonávame servisný zásah najneskôr do 48 hodín.

Pri objednávke novej batérie Vám doporučíme aj vhodný typ nabíjača, ktorých ponuka je súčasťou nášho portfólia.

Čo znamená prehliadka a údržba?

 • Diagnostika stavu batérie
 • Zmerania napätia a hustoty elektrolytu
 • Neutralizácia povrchu a nosiča batérie
 • Kontrola poškodenia nosiča
 • Kontrola AQM systému
 • Kontrola koncových vývodov, prepojov
 • Kontrola napájacieho káblu a konektora
 • Vyhotovenie protokolu o kontrole batérie

Servisná prehliadka nabíjacej techniky:

 • Kontrola vhodnej nabíjacej techniky na používaný typ batérie
 • Kontrola správnej nabíjacej charakteristiky
 • Dotiahnutie elektrických prepojov
 • Kontrola prepojovacích káblov a konektorov

V prípade zistených závad, opravy vykonávame priamo u klienta, alebo priamo v našom servisnom stredisku.

Máte pocit že vaša batéria stráca kapacitu? My jej vrátime druhý dych. Pri kapacitnej skúške a záťažovom teste určíme jej presný stav a následným formátovaním a regeneráciou dostávame kapacitu na opäť vyššiu úroveň.

Neodmysliteľnou súčasťou správneho prevádzkovania a dodržiavania zásad nabíjania batérie je jej pravidelné dolievanie. Toto je častý problém mnohých spoločností. Ak je to aj váš prípad, my prídeme s riešením priamo určeným do vašich podmienok.

Nabíjacia miestnosť

Ak chcete fungovať skutočne efektívne, potrebujete mať vyhradenú miestnosť určenú na nabíjanie a výmenu batérií v manipulačnej technike. Aj v tejto oblasti poskytujeme poradenstvo a „full service“

Dodáme a zrealizujeme:

 • Odsávací a ventilačný systém
 • Systém centrálneho dolievania
 • Valcové dráhy určené pre výmenu batérie

 

Prenájom trakčných batérií

Súčasťou našich služieb je aj prenájom rôznych typov 24V, 48V a 80V trakčných batérií, ktoré vám vieme doručiť priamo na miesto určenia, Aj týmto spôsobom minimalizujeme Vaše náklady, ak nemáte dostatok prostriedkov na obstaranie novej batérie.

Dostupnosť požadovaného typu je potrebné si overiť .