iBOS

Inteligentný systém pre organizovanie a manažment flotíl trakčných akumulátorov.

Zariadenie sa skladá z iBOS kontroléra, sentinelov a obrazoviek (jednej alebo viac). 

Sentinel je permanentne pripojený k nabíjačke a sleduje hodnoty pri nabíjaní, zároveň je kompatibilné s akýmkoľvek typom nabíjača čo vylučuje nutnosť výmeny ako je to u iných výrobcov.

Po spracovaní údajov sú na obrazovkách znázornené jednotlive číslice, ktoré reprezentujú jednotlivé nabíjače v jednotlivých skupinách.

iBOS dokáže organizovať až 200 nabíjačov v 9 skupinách zároveň spracováva informácie a reporting flotily. Tieto údaje v grafickej podobe je možné sledovať online s prístupom zariadenia na internet a to cez http://ibosworld.net/.

Manažment zabezpečí rovnomerné využitie všetkých akumulátorov, optimálne využitie flotily a zvyšuje kapacitu počas životnosti akumulátora.