eGO

Monitoring priemyselných akumulátorov.

Zariadenie zhromažďuje data ako napr: napätie, stav elektrolytu, teplotu, čas práce, čas nabíjania, chladnutia, čas mimo prevádzky.

tieto dáta sú automaticky alebo manuálne uploadnute na stránku https://batterymanagement.net/ do grafickej a číselnej podoby. Na stránke, tak isto ako pri iBOS systéme, je možné nastavenie rôznych automatických upozornení s časovým odstupom a to na rôzne osoby v hierarchií podniku. Algoritmus vypočítava približnú životnosť akumulátora, teda máte kompletné informácie počas celej životnosti.