Iskra MT880

Iskra MT880

Vysoko presný modulárny elektromer vhodný pre stredne veľké a veľké komerčné a priemyslové aplikácie

Ide o jeden z najvyspelejších a najrýchlejších (z pohľadu výpočtového výkonu) elektromerov na trhu s množstvom komunikačných rozhraní (2x RS485, GSM/GPRS/UMTS).

Elektromer poskytuje svojim používateľom komplexný súbor funkcií:

  • protokol IEC 62056 – 21 a protokol DLMS/COSEM
  • možnosť „čítania bez energie“ cez optický port
  • detekcia prerušenia, poklesu a zvýšenia napätia
  • interný a externý zdroj napájania
  • rozsiahle funkcie proti neoprávnenej manipulácii
  • veľa denníkov udalostí
  • rozhranie SCADA