Iskra AM550

Iskra AM550

Modulárny elektromer pripravený pre inteligentnú sieť

Tento inteligentný elektromer novej generácie umožňuje bezproblémovú integráciu funkcií inteligentného merania novej generácie do inteligentnej siete.

Je optimalizovaný pre inteligentné obytné a stredne veľké komerčné prostredia a zaisťuje maximálnu flexibilitu vďaka:

  • univerzálnemu štandardizovanému transparentnému komunikačnému rozhraniu
  • optimalizovanej novej metrologickej základni s výkonným konceptom „Merania všetkého“
  • modulárnej komunikácii na úrovni WAN (P3) a HAN (P1)
  • možnosti aktualizácie FW komunikačných modulov (port P3)
  • spätne kompatibilným modulom PLC
  • flexibilnej kapacite pamäte
  • rozšírenému súboru vstavaných funkcií Smart Grid
  • integrovaným bezpečnostným mechanizmom na vysokej úrovni
  • flexibilnému súboru možností vstupu/výstupu
  • podpore pomerového merania a odosielania údajov prostredníctvom rôznych komunikačných ciest HAN a WAN