VVN odpojovače

VVN odpojovače

Používajú sa vo vonkajších elektrických staniciach pre bezprúdové odpojovanie, rozpojovanie prípadne zemnenia úsekov elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej stanice za účelom vykonania zmien zapojenia, revízie alebo údržby vedenia.