VVN vypínače

VVN vypínače

Slúžia na zapínanie a vypínanie vývodov liniek a na zapínanie a vypínanie vývodov na transformátor vo vonkajších rozvodniach

  • Menovité napätie od 123 kV do 145 kV, 3150 A a 40 kA skratová odolnosť
  • Vysoká úroveň spoľahlivosti aj v extrémnych podmienkach a klimatických podmienkach
  • Kompletne vopred zmontované vo výrobe pred dodaním
  • Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky s dlhými intervalmi medzi údržbou
  • Trojpólové alebo jednopólové ovládanie