Elektromer Iskraemeco MT880

Elektromer Iskraemeco MT880 je jeden z najvyspelejších elektromerov na trhu s množstvím funkcií a komunikačných rozhraní. Spĺňa všetky legislatívne požiadavky Slovenskej republiky.

Viac informácií o produkte