Elektromer Iskraemeco AM550

Elektromer Iskraemeco AM550 je inteligentný elektromer novej generácie, ktorý spĺňa všetky legislatívne požiadavky Slovenskej republiky.

Viac informácií o produkte